наличност

наличност
същ. - съдържание, наличие, количество, ефектив, запас, реалност
същ. - присъствие, съществуване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • даденост — същ. наличност, реалност, действителност, обстоятелства същ. факт, същност …   Български синонимен речник

  • ефектив — същ. наличност, пари, средства, ценност същ. военни сили …   Български синонимен речник

  • запас — същ. резерва, провизия, припаси същ. муниции, арсенал същ. наличност …   Български синонимен речник

  • наличие — същ. наличност, съдържание, количество, ефектив, запас, реалност същ. присъствие, съществуване …   Български синонимен речник

  • определеност — същ. яснота, известност, точност, конкретност, наличност, даденост …   Български синонимен речник

  • присъствие — същ. наличност, нахождение, пребивание, пребиваване, наличие …   Български синонимен речник

  • резерва — същ. запас, наличност, наличие същ. уговорка, условие, опозиция, въздържане, възражение …   Български синонимен речник

  • съществование — същ. живот, битие, житие, дни, съществуване същ. наличие, наличност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”